Smluvní podmínky

Následující podmínky upravují vaše používání webových stránek czonlinecasino.cz a všech souvisejících produktů a služeb. Přístupem na webové stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli tyto podmínky, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni k přístupu na tyto webové stránky a jejich používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musíte navíc webové stránky opustit.

Odmítnutí odpovědnosti

V souladu s právními předpisy České republiky je tato webová stránka určena k použití jednotlivci s trvalým bydlištěm v České republice nebo těm, kteří ji přistupují z míst, kde je takové použití povoleno.

Oprávnění uživatelé

Abyste mohli používat tyto webové stránky a související služby, musíte být starší 18 let a fyzicky se nenacházet v České republice. Tyto webové stránky si vyhrazují právo zablokovat vaši IP adresu a použít jiné prostředky, aby vám zabránily v přístupu na tyto webové stránky, pokud nesplňujete výše uvedené podmínky.

Uživatelský obsah

Jakékoli údaje, informace nebo materiály zadané při používání těchto webových stránek nejsou majetkem czonlinecasino.cz. Proto nesete výhradní odpovědnost za přesnost, zákonnost a duševní vlastnictví jakýchkoli zaslaných údajů, informací nebo materiálů. Udělujete nám svolení k přístupu, ukládání, kopírování, distribuci, přenosu, přeformátování, zobrazování a publikování jakýchkoli zaslaných dat, informací nebo materiálů.

Odkazy na další webové stránky, služby a aplikace

Pokud není výslovně uvedeno jinak, odkazy na jiné webové stránky, služby a/nebo aplikace nepředstavují formu přidružení, podpory, sdružení, schválení nebo sponzorství. Některé odkazy na jiné webové stránky, služby a aplikace jsou však partnerskými odkazy. Kliknutím na odkazy a registrací služeb na jiných webových stránkách, službách a/nebo aplikacích můžete získat provizi pro czonlinecasino.cz. Klikání na odkazy a registrace ke službám třetích stran se provádí na vlastní nebezpečí. Czonlinecasino.cz neodpovídá za činnost, obsah, produkty nebo služby webových stránek, služeb a/nebo aplikací třetích stran.

Práva duševního vlastnictví

Všechny ochranné známky, grafické prvky a loga na webových stránkách czonlinecasino.cz jsou ochrannými známkami czonlinecasino.cz nebo jejích poskytovatelů licence. Ostatní ochranné známky, grafika a loga mohou být ochrannými známkami třetích stran. Nejste oprávněni používat ani reprodukovat žádné ochranné známky nebo registrované ochranné známky czonlinecasino.cz ani ochranné známky třetích stran.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony czonlinecasino.cz, jeho přidružené společnosti, zástupci, ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, pracovníci, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé v žádném případě neodpovídají žádné osobě za jakoukoli škodu. Czonlinecasino.cz nenese odpovědnost za ztráty vzniklé na jiných webových stránkách, v jiných službách a/nebo aplikacích.

Změny

Czonlinecasino.cz si vyhrazuje právo tuto smlouvu kdykoli měnit, upravovat a doplňovat. Tyto změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění aktualizované verze těchto podmínek. Další používání těchto webových stránek po provedení změny znamená, že se změnami souhlasíte.

Přijetí těchto podmínek

Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním souhlasíte s podmínkami uvedenými na této stránce. Zároveň potvrzujete, že jste si tuto smlouvu přečetli a souhlasíte s podmínkami v ní obsaženými. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni k přístupu na tyto webové stránky ani k jejich používání.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, smluvních podmínek nebo jiné otázky, napište nám na adresu [email protected] nebo použijte online formulář na stránce Kontaktujte nás.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1. srpna 2022.

Czonlinecasino.cz » Smluvní podmínky
Naposledy aktualizováno: 8. dubna 2024